دسته‌بندی نشده

Resume

نمونه فعالیت ها در زمینه طراحی وب سایت ، شرکتی، خدماتی ، محتوایی و فروشگاهی Jamshidi.ir0935-8880001ردیفنام سایتنشانی وب ساتموضوع فعالیتCore CMSخدمات نگهداریبروز رسانی1گروه درمانی پارسhttps://GDPars.comپوست ،زیبایی، روانشناسی،طب سنتیWordpressندارددارد2هانول پارتHttps://Hanolpart.comفروشگاه و ...

ادامه مطلب